Avonova arbetar för en kvalitetssäkrad företagshälsovård

Företagshälsovården utmärker sig från den övriga vården på flera olika sätt. Möjligheterna att arbeta förebyggande och med riktade insatser gör att man får tid att sätta sig in i individernas situationer och göra skillnad både för enskilda personer och hela arbetsplatser. Genom ett nära team-arbete blir arbetet också både utvecklande och mer proaktivt. Avonova arbetar aktivt för att skapa en bransch som präglas av just detta, med genomgående fokus på kvalitet, forskning och evidensbaserade metoder.

För läkare som söker en arbetsplats som genomsyras av teamarbete, proaktivitet och tid för individen är företagshälsovården en bransch som både utmanar och utvecklar. Arbetet präglas av insatser kopplade till arbetsplatser och arbetsmiljöer. Det kan handla om generella hälsoundersökningar där man diskuterar levnadsvanor i stort, men alltid koppat till faktorer i arbetet som stress och återhämtning, förklarar Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

– Utöver mer generella hälsoundersökningar gör vi gör mycket utifrån en riskmiljö och riktade hälsoundersökningar. Insatserna kan både vara utifrån arbetsmiljöer där det finns fysiska risker, som vibrerande verktyg eller monotona arbetsmoment, eller utifrån ett sammanhang där risker är mer av organisatorisk eller social natur, som emotionellt belastade arbetsuppgifter, eller bristande återhämtning.

”Ett stort samhällsengagemang”
Företagshälsovård skiljer sig från annan typ av vård på det sättet att den riktar sig mot organisationer och grupper istället för enbart enskilda individer, förklarar Sofia Åström Paulsson.

– Vi tänker hela tiden arbetsplats, individen på arbetsplatsen och den kontexten. Vi får möjlighet att arbeta förebyggande på riktigt för en hel organisation och vi känner ett stort samhällsengagemang kopplat till det. Om någon haft problem med en axel på grund av något i jobbet kan vi ana att det finns risk att fler kommer utveckla samma problem och på så vis ligga steget före. Det känns väldigt värdefullt att kunna se mönster på gruppnivå och arbeta förebyggande, jämfört med på en vårdcentral där man oftast helt fokuserar på utredning och behandling av själva axelåkomman.

På Avonova jobbar man mycket i team vilket också utmärker sättet att arbeta på. Genom att få en samlad kompetens från läkare, psykologer, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer med flera så ökar möjligheterna att kunna verka proaktivt.

Evidensbaserade metoder
Att metoderna som används på Avonova är etablerade och evidensbaserade är något företaget lägger stor vikt vid. Sofia Åström Paulsson doktorerar halvtid vid Uppsala Universitet och Avonovas chefspsykolog Robert Persson Asplund gör detsamma vid Linköpings Universitet. De har också engagerat ett vetenskapligt råd som hela tiden arbetar med att säkerställa att det finns evidens för metoderna.

– Vi har kommit längre i vår inställning till forskning än de flesta andra i vår bransch. Vi tycker att det är viktigt att forska på metoderna vi använder och se till att de fungerar och att personer faktiskt blir bättre. Sedan har vi tillgång till en enorm mängd data, som vi kan använda bättre än vi tidigare gjort.Jag är stolt över vårt kvalitetstänk och att vi är en klinisk organisation. Där vill vi gå i bräschen.

Läs mer om Avonova här

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.